Friday, July 6, 2018

నేనునిన్న కోసం మొన్న నేటి కోసం నిన్న 
రేపటి కోసం నేడు బాధ పడుతూ 
ఆవేశ పడుతూ అసహాయతతో ఆందోళనతో 
బ్రతుకుతున్న జీవిని నేను...
జీవితాన్ని జీవించలేక వర్తమానంతో పోరాడలేక
బ్రతుకుని నడిపిస్తున్న బానిసను నేను
హృదయమే అడవిగా మనసే ఎడారిలా 
రెంటికీ చెడ్డ రేవడిలా భవిష్యత్తు భయంతో
బ్రతుకుతున్న జీవిని నేను...
కళ్ళుండీ కనపడనీ చెవులుండీ వినబడనీ
హృదయముండీ స్పందించని 
ఈ జీవారణ్యంలో కలుపుమొక్కని నేను
అడుగు ముందుకెయ్యలేని అభాగ్య జీవిని నేను
జీవమున్న మాంసం ముద్దలా మిగిలి 
మనసంతా నిర్జీవమై సగం కాలిన శవాన్ని నేను

6 comments: