Friday, July 6, 2018

నేనునిన్న కోసం మొన్న నేటి కోసం నిన్న 
రేపటి కోసం నేడు బాధ పడుతూ 
ఆవేశ పడుతూ అసహాయతతో ఆందోళనతో 
బ్రతుకుతున్న జీవిని నేను...
జీవితాన్ని జీవించలేక వర్తమానంతో పోరాడలేక
బ్రతుకుని నడిపిస్తున్న బానిసను నేను
హృదయమే అడవిగా మనసే ఎడారిలా 
రెంటికీ చెడ్డ రేవడిలా భవిష్యత్తు భయంతో
బ్రతుకుతున్న జీవిని నేను...
కళ్ళుండీ కనపడనీ చెవులుండీ వినబడనీ
హృదయముండీ స్పందించని 
ఈ జీవారణ్యంలో కలుపుమొక్కని నేను
అడుగు ముందుకెయ్యలేని అభాగ్య జీవిని నేను
జీవమున్న మాంసం ముద్దలా మిగిలి 
మనసంతా నిర్జీవమై సగం కాలిన శవాన్ని నేను

Sunday, December 10, 2017

నిదురపో

సందెపొద్దు వాలి సందడంతా సోలిందీ 
అందరాని అంబరాన్న చందమామ తేలిందీ
జ్ఞాపకాలకు జోలపాడుతాను అనంటే వద్దంది  
నిదురపో అంటూ అలసిన శరీరం అంటుంది 
భాషరాని బాధలు గోలచేస్తూ నిదుర రానంది  
ఎంత అలసిపోయేయో నా ఆలోచనలు 
అలుపుతీరేలా కనుల నిదురపోదాం రమ్మంది 
కమ్మనికల కంటూ నిదురపొమ్మని జాబిలి అంది 

Wednesday, November 15, 2017

నీతో నేను

నీ అరవిరిసిన మోమును చూసా
అధరాలు కనులతో పాటు చెప్పిన 
అందమైన ఊసులు ఎన్నో విన్నా 
గంధర్వుడిని కాను నిన్ను స్తుతించ  
కవికోవిదుడను కాను నిన్ను వర్ణించ 
తత్వవేత్తను కాను నీతో తర్కించ 
ముసుగులో భావాలను దాచుకోలేను 
కోర్కెల్ని ఎదలో బంధించి మోయలేను   
మంత్రం వేసినట్లు నీ వైయనం తిలకిస్తాను 
ఏమైనా జరగనీ అంటూ ఊహల్లో విహరిస్తాను!

Wednesday, September 27, 2017

సంకేతం

నలుపు తప్ప తెలియని నాకు
రంగు రంగుల కలలను అందించి 
నిదుర మరచిన కనురెప్పలకి
వేదనల బరువును జతచేసి
దిక్కుతోచక పైకి ఎగురలేక
రెక్కలు తృంచి వ్యధను పెంచి  
వసంతం నాసొంతం కాదని చెప్పి  
జీవితాన్ని సమాప్తం చేసుకోమని
పరోక్ష సంకేతాలు అందించిన
నా ప్రతీ అనుభవానికి సలాం!!!  

Saturday, September 2, 2017

ఇసుక పువ్వు

నేను ఒక ఇసుక పువ్వును 
అందినట్లే అంది చేజారిపోతాను
నాకు ఏ బాదరా బంధీలు లేవు
ఆకుల వంటి అనుబంధాలు లేవు
నిలకడ లేని అనిశ్చల రూపం  
గాలికి ఎగిరే ఎడారి జీవితం  
నిర్వికారంతో ఏ పరిమళం లేక 
విచ్చుకున్న ఇసుక పువ్వును.. 

Wednesday, June 29, 2016

ఒంటరి బాటసారి


                        రాతిరనక పగలనక విసిగి వేసారిపోక
ఒంటరినై ఆలోచనలతో సతమతమౌతూ
శాంతిసౌధ కుటీరాన్ని నిర్మించే ప్రయత్నంలో
పొడిబారిన కళ్ళలో కన్నీరు రాక పొగబారి
పగటి వెలుతురులో ఖాళీ కుండలు చూసి
రాత్రి చీకటిలో అగాధాన్ని చూసి జడిసి..
జీవించడానికి కారణం ఏం కనబడక
మరణించే మార్గంలేక బ్రతకడానికి వంక వెతుకుతూ
వయస్సుని మించిన నిడివి రోడ్డులో గమ్యం రాక
పరుగులు పెడుతూ ఆగక అపరిచితుల నడుమ
తెలిసిన వారికోసం వెతుకుతూ తిరుగుతూ..                         

Sunday, March 27, 2016

జ్ఞాపకాలు..


మన ప్రేమకి ముగింపు విచిత్రంగా ఉంది

నీ వాడిని ఎలాగో కాలేకపోయాను సరే

కనీసం ఇంకెవరికీ దక్కకుండా మిగిలాను 

మెడలో చేతికి ఎన్ని తాయెత్తులు కట్టుకున్నా 

లాభం లేకుండాపోయింది..

నీ జ్ఞాపకాలని అవి ఏమార్చలేక పోతున్నాయి

సంధ్యావేళ ఇంట్లో దీపాలన్నీ ఆర్పివేస్తాను... 

నీ జ్ఞాపకాలతో హృదయం మండుతున్నది చాలు!